MCOTS-C-270-60-HE datasheet

Datasheet for MCOTS-C-270-60-HE